Základy cílené komunikace - 8 hodin

Obrázek kurzu
cílová skupina komunikace osobnost rozhovor zacílení

Obsah kurzu

Poznejte základní pojmy související s definicí cílové skupiny. Uvědomte si význam komunikace pro budování vztahu s uživateli soc. služeb a nutnost jejího neustálého rozvíjení. Buďte připraveni na možné obtíže v komunikaci a získejte znalosti z oblasti psychologických aspektů komunikace.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Základy cílené komunikace v sociálních službách, A2019/0421-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Kurz si klade za cíl zvýšit efektivitu Vaší komunikace s uživatelem v rámci poskytování sociálních služeb. Lektoři Vás provedou komunikačními toky, fázemi rozhovorů a uvedou do techniky Čtyř uší - jak vnímáme sdělení. Kurz se dále zabývá psychologickými faktory, trvalými a aktuálními.  Budeme se zabývat také emocemi a prací s nimi. Nedílnou součástí kurzu je praktická část a to nácviky modelových situací dle cílových skupin, se kterými ve své praxi jednáte. Dalším důležitým bodem kurzu je vzájemné sdílení zkušeností a praktické řešení situací, které účastníci sami vyprofilují.

Zaměření komunikace - Na cíl zaměřená komunikace při práci s uživatelem. Jak stanovovat cíle rozhovoru s ohledem na individuální plán uživatele.

Fáze rozhovoru - Fáze rozhovoru při cílené komunikaci. Jak navázat rozhovor, význam vstupní fáze. Zásady postupu jednotlivými fázemi rozhovoru. Chyby v komunikaci.

Komunikační roviny - Technika "Čtyři uši" dle Schultze určení komunikačních rovin, uvedení příkladů, test, sdílení praxe.

Trvalé psychologické faktory - Trvalé psychologické faktory na straně uživatele vstupující do komunikačního procesu. Jak efektivně komunikovat s různými typy uživatelů sociálních služeb.

Poznání osobnosti - Jak rozpoznat základní osobnostní typy, normalitu osobnosti a jak tyto skutečnosti zohlednit v komunikaci.

Aktuální psychologické faktory - Aktuální psychologické faktory na straně uživatele vstupující do komunikačního procesu. Emoce a motivy uživatele v komunikaci s pracovníkem.

Nácviky dle cílových skupin účastníků  - Jak rozpoznat emoce a neuspokojené potřeby uživatele a jak je zvládat v procesu komunikace. Jak využít komunikaci pro budování vztahu uživatele.

Individuální domluva

Obsah kurzu

Poznejte základní pojmy související s definicí cílové skupiny. Uvědomte si význam komunikace pro budování vztahu s uživateli soc. služeb a nutnost jejího neustálého rozvíjení. Buďte připraveni na možné obtíže v komunikaci a získejte znalosti z oblasti psychologických aspektů komunikace.

Délka kurzu: 8 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Základy cílené komunikace v sociálních službách, A2019/0421-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

Kurz si klade za cíl zvýšit efektivitu Vaší komunikace s uživatelem v rámci poskytování sociálních služeb. Lektoři Vás provedou komunikačními toky, fázemi rozhovorů a uvedou do techniky Čtyř uší - jak vnímáme sdělení. Kurz se dále zabývá psychologickými faktory, trvalými a aktuálními.  Budeme se zabývat také emocemi a prací s nimi. Nedílnou součástí kurzu je praktická část a to nácviky modelových situací dle cílových skupin, se kterými ve své praxi jednáte. Dalším důležitým bodem kurzu je vzájemné sdílení zkušeností a praktické řešení situací, které účastníci sami vyprofilují.

Zaměření komunikace - Na cíl zaměřená komunikace při práci s uživatelem. Jak stanovovat cíle rozhovoru s ohledem na individuální plán uživatele.

Fáze rozhovoru - Fáze rozhovoru při cílené komunikaci. Jak navázat rozhovor, význam vstupní fáze. Zásady postupu jednotlivými fázemi rozhovoru. Chyby v komunikaci.

Komunikační roviny - Technika "Čtyři uši" dle Schultze určení komunikačních rovin, uvedení příkladů, test, sdílení praxe.

Trvalé psychologické faktory - Trvalé psychologické faktory na straně uživatele vstupující do komunikačního procesu. Jak efektivně komunikovat s různými typy uživatelů sociálních služeb.

Poznání osobnosti - Jak rozpoznat základní osobnostní typy, normalitu osobnosti a jak tyto skutečnosti zohlednit v komunikaci.

Aktuální psychologické faktory - Aktuální psychologické faktory na straně uživatele vstupující do komunikačního procesu. Emoce a motivy uživatele v komunikaci s pracovníkem.

Nácviky dle cílových skupin účastníků  - Jak rozpoznat emoce a neuspokojené potřeby uživatele a jak je zvládat v procesu komunikace. Jak využít komunikaci pro budování vztahu uživatele.