Case management - 16 hodin

Obrázek kurzu
case management koordinovaná péče manažer MSK Duše spolupráce tým

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s metodou case managementu a jejím uplatněním v sociální práci. Pro řešení situace klienta je mnohdy zapotřebí spolupráce více pracovníků, organizací či institucí a koordinace jejich činnosti. Case management je vhodným nástrojem právě pro zefektivnění týmové (spolu)práce, orientované na řešení klientova případu a dosahování konkrétních cílů a výsledků. Cílem programu je předat účastníkům základní poznatky o metodě case managementu a jejím praktickém využití při práci s klienty sociálních služeb. Důležitou součástí vzdělávacího programu je řešení kazuistik a konkrétních situací prožitých účastníky a také sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Case management v v sociálních službách, A2020/0822-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

  • Na úvod kurzu Vám bude case management přestaven obecně. Proberete jeho historii, kulturní aspekty, důležitost lokálního kontextu, různé varianty CM a způsoby fungování týmu case manažerů.
  • Dalším důležitým tématem bude fungování týmu case manažerů - porady, supervize, informační systém, fyzický prostor a podobně.
  • Druhá polovina semináře bude věnována základním procesům v case managementu, jako je navázání kontaktu a spolupráce, posuzování a monitorování situace, plánování a koordinace péče či ukončování spolupráce.
Individuální domluva

Obsah kurzu

Vzdělávací program seznámí účastníky s metodou case managementu a jejím uplatněním v sociální práci. Pro řešení situace klienta je mnohdy zapotřebí spolupráce více pracovníků, organizací či institucí a koordinace jejich činnosti. Case management je vhodným nástrojem právě pro zefektivnění týmové (spolu)práce, orientované na řešení klientova případu a dosahování konkrétních cílů a výsledků. Cílem programu je předat účastníkům základní poznatky o metodě case managementu a jejím praktickém využití při práci s klienty sociálních služeb. Důležitou součástí vzdělávacího programu je řešení kazuistik a konkrétních situací prožitých účastníky a také sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je realizován v rámci projektu „Podpora duše II“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010340.

Cílovou skupinou této aktivity jsou jednak pracovníci sociálních služeb orientujících se na práci s lidmi s duševním onemocněním (konkrétně sociální pracovníci těchto služeb, pracovníci v sociálních službách, ale také vedoucí pracovníci), dále zdravotní pracovníci (dle zákona č.  372/2011 Sb., o zdravotních službách) v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním a pracovníci 22 obcí s rozšířenou působností (sociální pracovníci a veřejní opatrovníci). Účastníci kurzů musí poskytovat služby na území Moravskoslezského kraje. 

Délka kurzu: 16 h

Název a číslo akreditace MPSV ČR: Case management v v sociálních službách, A2020/0822-SP/PC/VP

Z obsahu kurzu:

  • Na úvod kurzu Vám bude case management přestaven obecně. Proberete jeho historii, kulturní aspekty, důležitost lokálního kontextu, různé varianty CM a způsoby fungování týmu case manažerů.
  • Dalším důležitým tématem bude fungování týmu case manažerů - porady, supervize, informační systém, fyzický prostor a podobně.
  • Druhá polovina semináře bude věnována základním procesům v case managementu, jako je navázání kontaktu a spolupráce, posuzování a monitorování situace, plánování a koordinace péče či ukončování spolupráce.

Lektoři

lektor-1

Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková , lektor

lektor-2

Mgr. Sylva Brillante , lektor

lektor-3

Bc. Jan Dorničák , lektor

lektor-4

Bc. Pavel Havelka , lektor

lektor-5

Bc. Jan Fukala , lektor