Projekt Nové profesní obzory je za námi

V rámci projektu Nové profesní obzory byla vytvořena „Akademie“ podnikání a projektového managementu. Účastníci projektu si na počátku projektu zvolili (ve spolupráci s odbornými pracovníky projektu) své směřováníNa základě své volby absolvovali intenzivní kurz podnikání nebo projektového managementu v rozsahu 250 hodin, který probíhal od ledna do dubna v nově vytvořeném multifunkčním variabilním prostoru. Projekt byl primárně určen absolventům škol mladším 25 let a osobám starším 50 let - sekundárním efektem tak byla výborná mezigenerační spolupráce. 

Účastníci podnikatelského kurzu získali ty nejdůležitější dovednosti a znalosti pro rozjezd vlastního podnikání a ve spolupráci s lektorským a mentorským týmem si vytvořili vlastní podnikatelský záměr - ten někteří z nich začali hned realizovat. 

Účastníci kurzu projektového managementu získali nejdůležitější dovednosti a znalosti pro budoucí kariéru v tomto oboru - vše od prvního záměru až po finanční řízení. V dubnu úspěšně složili náročné zkoušky v Brně a získali tak kvalifikaci NSK.

Od května do června probíhaly navazující kurzy v oblastech počítačové grafiky (80 hodin), tvorby www stránek (80 hodin) a marketingu (100 hodin). Zároveň byla realizována odborná praxe v celkovém rozsahu až 160 hodin. 

Po celou dobu projektu měli účastníci možnost využívat individuálního poradenství ve formě osobnostního koučinku či mentoringu v řadě oborů - celkem využili 500 hodin takové podpory.  

Šest účastníků projektu získalo už v polovině roku zaměstnání - byli podpořeni mzdovými příspěvky. Další účastníci intenzivně pracovali na uskutečnění svého snu - na spuštění svého podnikání. 

Do projektu se zapojilo 29 účastníků z Krnovska, Bruntálska a Opavska, z nichž 26 získalo (alespoň jednu) kvalifikaci. 

Projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu - v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 

Projekt probíhal v termínu 1. 10. 2016 - 31. 12. 2017.

Fotogalerie