Sociální služby
EDVIA emoce krize krizová intervence krizový intervent sebepoznání výcvik
Setkáváte se s klienty, kteří zažili některou z krizových situací (nehoda, katastrofa, násilný čin,..)? Chcete umět otevřít…
Sociální služby
EDVIA konflikty manipulace manipulativní klient obrana
Už jste se ve své profesi setkali s tím, že s Vámi klient manipuluje? Víte, jak se proti takovéto manipulaci bránit?
Sociální služby
burnout EDVIA psychohygiena stres vyhoření
Braňte se včas!   Syndrom vyhoření je v dnešní době stále častějším jevem. Ptáte se jak proti tomu bojovat? Jak nevyhořet?…
Sociální služby
alkoholismus drogy EDVIA gambler patologické jevy vyloučená lokalita Závislost
Pracujete s osobami, kteří jsou ohroženi rizikovým způsobem chování spojeným se závislostmi? Seznamte se s problematikou metod sociální práce s drogově závislými…
Sociální služby
bezdomovec bydlení EDVIA přístřeší vyloučená lokalita
Pracujete s osobami bez přístřeší? Seznamte se s teoretickou i praktickou základnou práce s osobami bez domova a naučte se…
Sociální služby
EDVIA obtížné situace problémy rodina vyloučená lokalita
Získejte teoretické i praktické znalosti v oblasti práce s rodinami v obtížných životních situacích. Seznamte se s problematikou metod sociální práce u rodin, které…

Nebyly nalezeny žádné další kurzy!