Mediace
konflikty mediace modelové situace MPSV OSPOD řešení konfliktů sociální pracovník SP výcvik
Spor nikdy není jen o tom, o čem se na první pohled zdá, že je... Chcete rozvinout a zoptimalizovat své komunikační…
Mediace
děti komunikace konfliktní situace mediace rodina sociální práce výcvik
Kurz má charakter rozšiřujícího výcviku a tudíž počítá s některými základními znalostmi účastníků. Pro účastníky bude platit podmínka základní znalosti teorie o konfliktech (definice, fáze,…

Nebyly nalezeny žádné další kurzy!