Dotkni se školy

Fotogalerie

Název projektu

Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce

Číslo projektu

CZ.1.07/1.3.00/51.0001

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Termín realizace

31.10.2014 - 21.9.2015

Celkový rozpočet projektu

23400652.00

Výše finanční podpory

23400652.00

Projekt, který přinesl inovaci do vzdělávání ve 33 základních školách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, od Bludova až po Jablunkov. Používat tablet efektivně ve výuce se naučilo 561 pedagogů, celkem bylo úspěšně podpořeno 1500 osob. Zrealizovali jsme 160 běhů kurzů DVPP. Školy získaly pro své pedagogy celkem 518 tabletů.

Projekt Rozvoj a podpora škol pro využití mobilní ICT ve výuce měl za cíl podpořit pedagogy k efektivnímu využívání ICT ve výuce za pomoci dotykových zařízení a didaktických oborových školení a navést je k moderním přístupům a metodám ve výuce (individuální výuka, interaktivita, digitalizace, kritické myšlení...). Hlavním cílem projektu bylo zlepšení kompetencí pedagogických a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce, a to formou 3 klíčových aktivit. Projekt měl za cíl integraci dotykové technologie (tabletu) do výuky tak, aby se technika přizpůsobila výuce a sloužila pedagogovi. Aktivity projektu cíleně vedly pedagoga k individualizaci výuky, digitalizaci, interaktivitě, on-line testování.

Více se můžete dozvědět na interaktivním výukovém portále www.dotkniseskoly.eu