Sociální služby
asertivita dovednost komunikace seberozvoj
Nejste si jisti při komunikaci? Máte co říct, ale nevíte jak? Chcete se přestat bát komunikovat a umět prosadit svůj názor? Chcete být ASERTIVNÍ?
Sociální služby
AAK gesta komunikace mentální postižení znaková řeč
Získejte informace o alternativních možnostech dorozumívání, než je běžně používaná mluvená řeč. Osvojte si základní dovednosti komunikovat jinými způsoby…
Sociální služby
AAK alternativní jazykové programy komunikace piktogramy
Získejte základní informace a představu o praktickém využívání forem augmentativní a alternativní komunikace (dále AAK) v jejich každodenní praxi. Přijměte tyto…
Sociální služby
cílová skupina komunikace osobnost rozhovor zacílení
Poznejte základní pojmy související s definicí cílové skupiny. Uvědomte si význam komunikace pro budování vztahu s uživateli soc. služeb a nutnost jejího neustálého…
Sociální služby
EDVIA komunikace motivace nemotivovaný klient sociální služby
Získejte základní přehled v typech nemotivovaných klientů sociálních služeb. Naučte se chápat motivační faktory v životě klienta a jejich dopad na motivaci ke…
Sociální služby
AAK kazuistika komunikace workshop znaková řeč
Dorozumívat se mluvenou řečí považujeme za zcela samozřejmé, avšak jsou mezi námi i ti, kteří nemohou komunikovat vůbec, nebo jen ve velmi omezené míře.

Nebyly nalezeny žádné další kurzy!