Mediace
konflikty mediace modelové situace MPSV OSPOD řešení konfliktů sociální pracovník SP výcvik
Spor nikdy není jen o tom, o čem se na první pohled zdá, že je... Chcete rozvinout a zoptimalizovat své komunikační…
Sociální služby
agrese modelové situace problémový klient sebeochrana únikové techniky
Setkáváte se ve své praxi s agresivními klienty? Neumíte vhodně reagovat na jejich chování? Naučte se zvládnout jednání…
Sociální služby
aktivizace Alzheimerova choroba demence modelové situace rizikové faktory validace
Znáte pojmy, rizikové faktory, stádia a projevy demence? Osvojte si zásady komunikace a práce s lidmi s demencí v jednotlivých stádiích onemocnění. Seznamte se se…
agrese agresivní chování komunikace konfliktní situace modelové situace psychologie sebeobrana úředníci
Jste úředník a ve své každodenní práci se setkáváte se spoustou různých lidí? Zažíváte při své práci příjemné, ale i méně příjemné, někdy až vypjaté okamžiky a situace, kdy se v komunikaci s…

Nebyly nalezeny žádné další kurzy!