Sociální služby
imobilita manipulace polohování sociální práce
Nejste si jisti při manipulaci s ležícím či sedícím klientem? Máte zájem si procvičit přesun klienta za pomocí vhodných pomůcek a bez zbytečných rizik? Seznamte se s druhy a rozsahy postižení u…
Sociální služby
EDVIA konflikty manipulace manipulativní klient obrana
Už jste se ve své profesi setkali s tím, že s Vámi klient manipuluje? Víte, jak se proti takovéto manipulaci bránit?
Sociální služby
mentální postižení potřeby klienta Sexualita vývojová psychologie
V naší zemi se o sexualitě a prevenci sexuálního zneužití osob s mentálním postižením otevřeně nehovoří. Chybí systematická osvěta jak pro pracovníky v této oblasti…
Sociální služby
agrese modelové situace problémový klient sebeochrana únikové techniky
Setkáváte se ve své praxi s agresivními klienty? Neumíte vhodně reagovat na jejich chování? Naučte se zvládnout jednání…
Sociální služby
IP potřeby klienta proces IP standardy kvality výcvik
Už máte dost jednodenních kurzů Individuálního plánování, kde slyšíte stále tytéž informace, a přesto na ně chodíte s touhou naučit se něco nového?
Sociální služby
EDVIA komunikace motivace nemotivovaný klient sociální služby
Získejte základní přehled v typech nemotivovaných klientů sociálních služeb. Naučte se chápat motivační faktory v životě klienta a jejich dopad na motivaci ke…

Nebyly nalezeny žádné další kurzy!