Sociální služby
agrese bezpečnost komunikace problémové chování úvod do metody
Přijďte se seznámit s problematikou komunikace s klienty s rizikem v chování a jeho specifiky u lidí, s mentálním postižením, poruchou autistického spektra a…
Sociální služby
agrese agresivní chování klient soc. služby nácvik úchopů problémové chování sebeochrana šetrná sebeochrana
Už jste byli na úvodu do práce s klientem s problémovým chováním? Chcete víc? Přijďte si prakticky vyzkoušet nácvik úchopů a…
agrese komunikace MSK Duše praktický nácvik problémové chování problémový klient sociální služby úchopy
Jste schopni zvládnout jednání osoby, které je poskytována sociální služba, a která svým problémovým chováním ohrožuje své zdraví a život nebo zdraví a život…
Sociální služby
Autismus EDVIA PAS poruchy vývoje problémové chování úvod do metody
Na našem kurzu získáte praktické znalosti v oblasti komunikace a speciálně znalosti komunikace s lidmi s mentálním postižením a lidmi s autismem.
Sociální služby
agrese agresivní chování bezpečnost EDVIA komunikace problémové chování sociální služby
Přijďte se seznámit s problematikou komunikace s agresivním klientem.
Autismus komunikace PAS poruchy vývoje problémové chování
Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj kompetencí sociálních pracovníků, ale i neformálních pečovatelů, kteří poskytují pomoc, podporu a péči osobám s poruchou…

Nebyly nalezeny žádné další kurzy!