Sociální služby
manažer role sociální služby vedení
Jaký jste manažer/ka? Máte někdy pocit, že nevíte jaká je vůbec role manažera? Pojďme se společně naučit, jak pod dohledem zkušených lektorů správně vést, motivovat…
Sociální služby
EDVIA komunikace motivace nemotivovaný klient sociální služby
Získejte základní přehled v typech nemotivovaných klientů sociálních služeb. Naučte se chápat motivační faktory v životě klienta a jejich dopad na motivaci ke…
Sociální služby
právo sociální služby standardy kvality zákon
Chcete znát základní metody identifikace situací možného porušení práv osob? Chcete tyto situace umět řešit? Seznamte se se základním legislativním rámcem práv v…
Sociální služby
klient komunikace komunikační bariéry sociální služby
Víte, jaké jsou základní způsoby předávání informací a druhy komunikace včetně druhů komunikačních bariér? Osvojte si…
Sociální služby
facilitace facilitátor metoda komunikace řízená diskuze sociální služby
Porozumějte facilitaci jako přístupu a metodě komunikace a vedení lidí. Naučte se používat facilitaci při řešení konfliktů ve skupině a rozeznejte shody a rozdíly mezi facilitací a mediací.…
Sociální služby
EDVIA občanský zákoník opatrovník práva sociální služby svéprávnost zákon
Znáte nové právní úpravy svéprávnosti? Víte, jaká jsou práva a povinnosti opatrovníka? Získejte základní znalosti o…

Nebyly nalezeny žádné další kurzy!