Sociální služby
agrese modelové situace problémový klient sebeochrana únikové techniky
Setkáváte se ve své praxi s agresivními klienty? Neumíte vhodně reagovat na jejich chování? Naučte se zvládnout jednání…
Sociální služby
agrese bezpečnost komunikace problémové chování úvod do metody
Přijďte se seznámit s problematikou komunikace s klienty s rizikem v chování a jeho specifiky u lidí, s mentálním postižením, poruchou autistického spektra a…
Sociální služby
agrese agresivní chování klient soc. služby nácvik úchopů problémové chování sebeochrana šetrná sebeochrana
Už jste byli na úvodu do práce s klientem s problémovým chováním? Chcete víc? Přijďte si prakticky vyzkoušet nácvik úchopů a…
Pro pedagogy
agrese DVPP pedagog relaxační techniky sebepoznání stres
Víte, jak se ovládat, když se blíží výbuch hněvu? Jak se uklidnit? Jak uklidňovat druhé? Seznamte se s pojmy sebepoznání, komunikace a stres v práci učitele. …
Pro pedagogy
agrese DVPP emoce pedagog psychologie relaxace
Jste dobrý pedagog? A víte, že jedním z projevů osobnosti, jejího temperamentu a naučeného chování jsou emoce? Získejte nástroje, jak se lépe poznat, jak se svými…
agrese agresivní chování komunikace konfliktní situace modelové situace psychologie sebeobrana úředníci
Jste úředník a ve své každodenní práci se setkáváte se spoustou různých lidí? Zažíváte při své práci příjemné, ale i méně příjemné, někdy až vypjaté okamžiky a situace, kdy se v komunikaci s…

Nebyly nalezeny žádné další kurzy!